Black Belts

Wes Hemp

3rd dan Small Circle Jujitsu

Brandon Lawless

2nd dan Small Circle Jujitsu

Jim O'Donald

2nd dan Small Circle Jujitsu

Otha Lawless

2nd dan Small Circle Jujitsu

Todd Gaunce

1st dan Small Circle Jujitsu

4th dan Tracy's Kenpo

3rd dan Shaolin-do Kung Fu

1st dan American Escrima

1st dan Okinawa Kobudo